Yksilöpsykoterapia ja työnohjaus Alajärvellä

Olen laillistettu psykologi ja Valviran rekisteröimä psykoterapeutti. Tarjoan yksilöpsykoterapiaa aikuisille ja nuorille aikuisille sekä työnohjausta Alajärvellä. Lue lisää palveluistani ja ota yhteyttä!

Yksilöpsykoterapia

Yksilöpsykoterapia on itseensä, omaan mielen maailmaan tutustumista. Siinä on tavoitteena itsetuntemuksen ja itseymmärryksen lisääntyminen sekä valmiuksien vahvistuminen omien ongelmien ratkaisemisessa.

Dynaamisessa psykoterapiassa pyritään puhumalla käsittelemään henkilökohtaisesti painavia psyykkisiä ongelmia vuorovaikutuksessa psykoterapeutin kanssa. Tarkoituksena on tunnistaa, kokea ja tiedostaa omia tunteita ja ajatuksia. Psykoterapiassa on mahdollisuus tutkia itseään syvällisesti peilaamalla sekä nykyisyyttä että menneisyyttä.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn arviointia, tutkimista ja kehittämistä. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tutkimista ja jäsentämistä keskustellen työnohjaajan kanssa. Tavoitteena on tukea työssä kehittymistä, työkykyä ja työssä jaksamista.